Language

THAI ENGLISH

About Us


สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )
ประธานกลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริตที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแห่งประเทศไทย ( สภท. )

ติดต่อ อาจารย์สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ
แฟกซ์ : 02-641-7915
มือถือ : 081-538-4200
อีเมล : masterbobie@gmail.com

Hot News

- นัดรวมพลเพื่อยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ
7 ธ.ค. 54 เวลา 11.00 น.


- สัมภาษณ์ประธาน ปกภ. ในรายการ THE EXIT
ทาง Spring News 26 พ.ย. 2554


- สัมภาษณ์เจาะลึกอ.โบบิปัญหาน้ำท่วม
ทาง VoiceTV 22 พ.ย. 2554


- กำหนดการเดินทางไปธปท.วันที่ 30 พย. 54

- ปกภ.ยื่นหนังสือถึงรมต.คลัง 14 พย. 54

- ปกภ.ยื่นหนังสือถึงสำนักนายก 9 พย. 54

News

- กลุ่ม สดช.วอนแบงก์ชาติช่วยเหลือฉุกเฉิน 9 ข้อ (กระแสหุ้น)

- สดช.ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าธปท.ขอความช่วยเหลือ 9 ข้อ (ฐานเศรษฐกิจ)

- ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อย ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล (แนวหน้า)

-
กลุ่มร้านค้าย่อยราชประสงค์วอนรัฐอัดฉีดฉุกเฉินหมื่นลบ.-ยื่นธปท.ขอกู้ดบ.ต่ำ (RYT9)

-
ผู้ประกอบการราชประสงค์ร้องธปท.ขอผ่อนชำระภาษี (โพสต์ทูเดย์)

-
ม็อบแดงทำผู้ประกอบการราชประสงค์ป่วน เข้าร้องแบงก์ชาติขอผ่อนผันภาษี (ThaiRecnt)

-
ปิดราชประสงค์กระทบ ผู้ประกอบการ3พันแห่ง ลูกจ้าง6หมื่น-รร.13แห่ง ห้าง5ราย-แบงก์30สาขา (Thaiinsider)

-
ผู้ค้าราชประสงค์เตรียมร้องแบงก์ชาติ ขอผ่อนผันชำระภาษี (ASTV)


กลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. ) มีกำหนดนำผู้ประกอบการ ,
ลูกจ้าง และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม เข้ายื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
จากทางรัฐบาลดังต่อไปนี้1. ยื่นคำร้องถึงท่านผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขดลดดอกเบี้ยเงินกู้เหลือไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี และเพิ่ม
วงเงินสินเชื่ออีก 2 เท่า ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทาตรง / ทางอ้อม ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 นี้
เวลา 11:00 น. ที่ สำนักงานผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน อาคารสำนักงานใหญ่ อาคาร 1 ชั้น 2 ธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ ตรงข้ามวังเทวะเวสม์ ถนนสามเสน แขวงบางขุนพรหม โทร. 02-283-57782. ยื่นคำร้องถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำร้อยละ 1.5 ต่อปี แบบไม่มีหลักทรัพย์
ค้ำประกัน ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 นี้ เวลา 13:00 น.
ที่ สำนักนโยบายระบบการเงินและสถาบันการเงิน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ซอยอารีย์สัมพันธ์
ถนนพระราม 63. ยื่นคำร้องถึง ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เพื่อขอยกเว้นภาษีและขอรับเงินชดเชยความเสียหายจากภัย
น้ำท่วมตามจริง ให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ในวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 11:00 น.
ที่ ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต เข้าทางประตู 4 สอบถาม
เส้นทาง โทร. 02-283-1270 – 84ผู้ประกอบการ และลูกจ้าง ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ที่ต้องการยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือ
จากทางรัฐบาล ผ่านทาง ปกภ. กรุณาเดินทางมาด้วยตัวเอง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน /
สำเนาทะเบียนการค้า / หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / หลักฐานการชำระภาษีทุกชนิด / หลักฐานแสดงหนี้สินทั้งหมด
มาที่ ศูนย์แว่นตาไอซอพติก ชั้น 4 ห้อง 407 อาคารเอราวัณแบงค็อก ติดพระพรหมเอราวัณ หัวมุมสี่แยกราชประสงค์ ( ตึกสีขาวสูงสี่ชั้น )
ถ.เพลินจิต ตัดกับ ถ.ราชดำริ ( ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจ และตึกเกษร ) ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 นี้ เวลา 09:00 น.
และวันพุธที่ 7 ธันวาคม 2554 นี้ เวลา 09:00 น. สอบถามเส้นทาง โทร. 02-250-7736สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ประธาน ปกภ. โทร. 081-538-4200ขอพระเจ้าทรงโปรดเสริมกำลังใจ ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี , ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ,
ท่านผู้การธนาคารแห่งประเทศไทย , คณะรัฐมนตรี และข้าราชการทุกท่าน ให้เปี่ยมด้วยพลังกายอย่างไม่รู้สิ้นสุด
มีจิตใจเข้มแข็งแกร่งดั่งศิลา กอร์ปด้วยสติปัญญาถูกต้องเที่ยงตรงจากเบื้องบน เหนี่ยวนำใจคนไทยทั้งชาติให้เป็นหนี่งเดียว
ช่วยกันกอบกู้ประเทศชาติฝ่าวิกฤติน้ำท่วมครั้งนี้โดยเร็วที่สุด พร้อมฟื้นฟูประเทศให้กลับมาเข้มแข็ง
เปี่ยมด้วยความรัก ความสามัคคี เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่ง

“ ถ้าเชื่อ ก็ทำได้ทุกสิ่ง “ ( You will when you believe )สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

Group of Bangkok Metropolitan Entrepreneur Suffering from Flood Disaster ( BSD )

494 อาคารเอราวัณแบงค็อก ชั้น 4 ห้อง 407 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

สายด่วน โทร. : 081-538-4200 แฟ๊กซ์ : 02-251-3770 bsdbobi@gmail.com

Facebook : http://www.facebook.com/groups/bsdbobi/· รับชมวีดีโอบทสัมภาษณ์ ประธาน ปกภ. ที่ออกอากาศทางโทรทัศน์ ได้ที่ www.bsdbobi.com· รับฟรี DVD “ แผนระบายน้ำออกทะเลใน 72 ชั่วโมง และฟื้นฟูประเทศหลังน้ำท่วม ” : SMS ชื่อ – ที่อยู่ พิมพ์คำว่า BSD ส่งมาที่ 081-423-9900รายงานความเคลื่อนไหวของ ปกภ. ในการขอรับการเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง และทางอ้อม1. วันที่ 25 ตุลาคม 2554 :

เข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เสนอแผนระบายน้ำท่วมฉุกเฉิน และมาตรการช่วยเหลือผู้ได้
รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม 7 มาตรการ โดยให้ระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ 10,000 เครื่องพร้อม
ทหารช่าง 100,000 นาย จากทุกกองทัพทั่วโลก เพื่อระบายน้ำ 10,000 ล้านลูกบาศก์เมตร ออกทะเลเป็นเส้นตรงผ่านถนน
ทุกสายในกรุงเทพมหานคร ภายใน 72 ชั่วโมง เพื่อยุติความเสียหายทางเศรษฐกิจจากภัยน้ำท่วมขังเรื้อรัง 2 ล้านล้านบาท
ลงให้ได้โดยเร็วที่สุด และเสนอแผนเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ด้วยการยกเว้นภาษีทุกชนิดอย่างน้อย
12 เดือน และขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 1.5 ต่อปี อนุมัติวงเงินให้
ตามความเสียหายทั้งหมดทั้งทางตรง และทางอ้อม ที่สามารถพิสูจน์ได้จริง2. วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 :

ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าได้ส่งเรื่องให้กระทรวงการคลังและกรมชลประทานพิจารณาแล้ว3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 :

สอบถามความคืบหน้ากับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และเข้ายื่นหนังสือถึง ฯพณฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 เสนอ 9 มาตรการระดมทุนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม
ตามความเสียหายทั้งหมดที่สามารถพิสูจน์ได้จริง และแนวทางการฟื้นฟูเศรษฐกิจทั่วประเทศแบบทวีคูณยั่งยืน
วงเงิน 1 ล้านล้านบาท4. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 :

นำผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม เข้าสอบถามความคืบหน้าและยื่นหนังสือถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ขอมาตรการเยียวยา 15 ข้อ เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมทั้งทางตรง / ทางอ้อม ตามความเสียหาย
ทั้งหมดที่สามารถพิสูจน์ได้จริง5. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 :

ได้รับหนังสือตอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังว่า ได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้ดูแลรับ
ผิดชอบให้ความช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมแล้วประกาศมา ณ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2554สมบูรณ์ นำทิพย์จันทาเจริญ ( โบบิ )

ประธานกลุ่มผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ( ปกภ. )

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน ประธาน ปกภ. โทร. 081-538-4200สนับสนุนโดย :

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพสุจริต ที่เสียภาษีอย่างถูกต้องแห่งประเทศไทย ( สภท. )

Honest Taxpayer Entrepreneur Group of Thailand ( TEGThai )

www.tegthai.com tegthai@gmail.com